Sotto 63

Sotto 63 jest miejscem pozwalającym poddać się energii, która płynie ze sztuki i zaspokaja często nieuświadomioną potrzebę piękna w życiu. Sztuka daje wiarę w coś więcej niż tylko życie codzienne. Pozwala doświadczyć czegoś wyjątkowego, zrozumieć siebie, jest jednym z najpiękniejszych sposobów wyrażania emocji i przedstawiania świata. Dzieła sztuki rezonują z każdym człowiekiem w zupełnie inny sposób. Niosą ogromny ładunek emocjonalny, który jest wynikiem połączenia wizji artysty z doświadczeniami widza. Podążając za wizją artysty można przenieść się do wykreowanego świata, w którym każdy znajduje swoją niepowtarzalną rolę. Każda interakcja ze sztuką to wyjątkowe przedstawienie, którego jesteśmy reżyserem.

Chcemy aby w naszej przestrzeni powstawały miliony takich przeżyć, które wzbogacą wrażliwość każdego z nas.

Sotto 63 to galeria sztuki, która powstała z pasji i uwielbienia do piękna.