Andrzej Sobiepan

Punkty zmienne

3.11 - 15.12.2023

Galeria Sotto 63 zaprezentowała wystawę Andrzeja Sobiepana „Punkty zmienne”. W swojej twórczości artysta porusza tematykę przestrzeni, światła i ruchu, które stanowią oś jego działań. Dzieła, które tworzy, stanowią rezultat długotrwałych poszukiwań, eksperymentów i refleksji zarówno w kontekście problematyki plastycznej, jak i intelektualnych rozważań nad naturą percepcji.

W ostatnich pracach artysta podejmuje decyzję o częściowej zmianie kierunku poszukiwań, czyniąc znaczący zwrot ku klarowności i prostocie. Są to obrazy bardzo przejrzyste w założeniu, głównie układy centryczne wpisane w moduł kwadratowego tła. Charakteryzują się większą ekonomią środków, bardzo staranną artykulacją kolorów oraz dającą się tym razem zauważyć dyscypliną w zakresie motywu. Sobiepan odchodzi od przeładowania i efektów dekoracyjnych. Głównym animatorem jego obiektów pozostaje światło naturalne, które przemieszczając się, płynnie przyznaje ważność kolejnym elementom pracy. Są to obrazy-spektakle, tworzone z założenia, że obserwator pozostaje w ruchu. Jest on przez to w stanie lepiej dostrzec występujące w niektórych kompozycjach układy zachodzących na siebie elementów, tworzących iluzję głębi.

Centrum dzieł stanowią silne w kolorze, monumentalne koła. Artysta umieszcza w nich kompozycje złożone z prostokątnych, precyzyjnie wycinanych elementów. Tworzy przejścia tonalne, od ciemnych ku coraz jaśniejszym, wspomagając w ten sposób wrażenie rzeczywistej wypukłości. Dzięki położeniu szczególnego akcentu na złudnym zmyśle wzroku odbiorca dostrzega nieistniejącą głębię, uzyskaną poprzez zaciemnienie środka i postępujący stopniowo gradient koloru. To dzieła abstrakcyjne, które osadzone są w nurcie op-artu.

Dla Sobiepana impulsem do powstania dzieła nadal można uznać głębokie przeżycie natury. Artysta stara się objąć widziany świat rodzajem podwójnego spojrzenia, realizując zarówno widoki z bliska, jak i widoki z daleka. Jego prace wydają się światem widzianym przez okular mikroskopu, przeniesionym do makroskali. Jest to dynamiczna wizja natury – witalna, nasycona intensywnością koloru i ruchu. Natura, w której wiry, kręgi i spiętrzenia zdają się odpowiednikami tworzenia się, wzrostu i krążenia.

Andrzej Sobiepan eksploruje świat i jego wizualne postrzeganie. Jego długotrwałe poszukiwania i eksperymenty prowadzą do nowych i fascynujących sposobów interpretacji rzeczywistości. W swoich pracach artysta zwodzi widza, wciąga w optyczną grę, a następnie zachwyca. 

 

Tekst: Karolina Żebrowska

IMGL4671

The form of disaster 1323, 120×120, 2023

IMGL4406

The form of disaster 04523, śr. 150, 2023

IMGL4242

The form of disaster 0623, 85×85, 2023

IMGL4210

Wolfie Creek – Hidden Places, 121×121, 2023

The form of disaster 1323, 2023 - Andrzej Sobiepan

     

The form of disaster 04523, 2023 - Andrzej Sobiepan
The form of disaster 0623, 2023 - Andrzej Sobiepan
Wolfie Creek - Hidden Places, 2023 - Andrzej Sobiepan